Prenos priročnika za izvedbo regenerativnih dogodkov