SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

Kriteriji za pridobitev statusa vabljenega gosta

Status vabljenega gosta na Conventi lahko pridobijo predstavniki agencij za organizacijo dogodkov (event agencije), strokovnih združenj in podjetij, ki so odgovorni za načrtovanje, organizacijo, svetovanje ali sprejemanje odločitev za organizacijo dogodkov. Vabljeni gostje se morajo z razstavljavci, po svoji izbiri, dogovoriti za vsaj šest sestankov na dan, ko so udeleženi na dogodku.

Da bi bil prijavitelj sprejet kot vabljen gost, mora ustrezati danim kriterijem. Organizator si pridružuje pravico kontaktirati prijavitelja, da preveri informacije, ki jih je navedel v prijavnici.

Kaj omogoča status vabljenega gosta:

Staus vabljenega gosta vključuje :

  • Brezplačen vstop na dogodek Conventa po programu objavljenem na spletni strani www.conventa.si 
  • Brezplačen vstop na uradne družabne dogodke z namenom mreženja 
  • Sestanke z razstavljavci po svoji izbiri, o katerih se dogovori vnaprej preko spletne aplikacije
  • Brezplačno postrežbo v času dogodka (odmori s kavo, kosilo, večerni sprejem)

Za stroške prevoza na lokacije, kjer poteka dogodek, mora poskrbeti udeleženec sam. 

Izpolnitev spletnega prijavnega obrazca ne zagotavlja avtomatične potrditve statusa vabljenega gosta. Če je vaš status vabljenega gosta potrjen, boste o tem obveščeni na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavnici. Conventa si pridržuje pravico zavrniti prijavo brez navedbe razloga za zavrnitev. Odločitev organizatorja je dokončna. 

Vsa zahtevana polja na prijavnici morajo biti izpolnjena v celoti. V nasprotnem primeru prijavnica ne bo obravnavana. 

S sprejetjem statusa vabljeni gost, vabljeni gost oglaša, da so njegovi kontaktni podatki, navedeni v prijavnici, dostopni vsem razstavljavcem, kot tudi partnerjem dogodka Conventa in sponzorjem. 

Obveznosti vabljenega gosta

  1. Vabljeni gost, potrjen s strani Convente, se zaveže udeležiti vsaj 6 osebnih sestankov s ponudniki na Conventi. Sklepanje sestankov je mogoče preko spletne aplikacije. Po potrditvi prijave bo organizator poslal tudi navodila za prijavo v aplikacijo. Vabljeni gostje si sami zberejo dan in ure, ko bodo prisotni na Conventi. 
  2. Če se vabljeni gost ne more udeležiti dogovorjenega sestanka, mora o tem nemudoma in neposredno obvestiti razstavljavca ali organizatorja ter se dogovoriti za nov čas sestanka.
  3. Največ dve osebi iz istega podjetja lahko pridobita status vabljenega gosta. Mogoče so izjeme, v kolikor gre za večje podjetje oziroma je tako vnaprej dogovorjeno z organizatorjem. 
  1. Če sta vabljena gosta dve osebi z istega podjetja, se morata za sestanke dogovoriti ločeno.
  2. Neudeležba na sestanku se šteje kot kršitev teh Splošnih pogojev sodelovanja. 

Odpoved sodelovanja in neudeležba na sestankih

V kolikor se dogodka ne morete udeležiti, o tem nemudoma pisno obvestite organizatorja. S tem omogočite, da organizatorji ponudijo možnost udeležbe nekomu drugemu. Odpoved je možna najkasneje do 7 dni pred dogodkom. 

Zamenjava

Sprejem v program vabljenega gosta je neprenosljiv. V kolikor morate zaradi bolezni ali neodložljivih obveznosti odpovedati udeležbo, lahko predlagate drugo osebo iz vaše organizacije, ki bi vas nadomestila. Organizator sprejme odločitev o sprejemu te osebe v progam, ko pregleda v celoti izpolnjeno prijavnico te osebe. 

Splošni pogoji

Vse zadeve in vprašanja, ki niso zajete v teh Splošnih pogojih sodelovanja, so predmet odločitve organizatorjev. Organizatorji si pridržujejo pravico, da kadarkoli karkoli spremenijo, dodajo ali odstranijo iz trenutnih Splošnih pogojev sodelovanja. Vabljeni gost se strinja, da bo upošteval vsa dopolnila in spremembe organizatorja.  

Organizator:
Toleranca marketing d.o.o.
Gorazd Čad
Direktor